gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НА ГОДИШНА ЦЕРЕМОНИЯ НА РБ "П. ПАВЛОВИЧ" ПРЕДСТАВИХА ЧЕТЯЩИТЕ ХОРА


picture

Публикувано на 25 януари 2023 г.


На годишна церемония РБ "П.Павлович" съвместно с Община Силистра, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Офисът на евродепута Емил Радев представиха четящите хора, които бяха отличени и наградени в различни категории.
Най-малкият читател със собствена библиотечна карта е Симеон, сега вече на година и четири месеца. В срещите му с книгите на помощ се е притекла четиригодишната му сестричка Вили.
С най-много прочетени заглавия, общо 466, за четвърта поредна година, в категорията на пенсионерите, е Румяна Петранова.
За 2022г. са издадени около 3 хиляди читателски карти, а фондът на библиотеката се е обогатил с над 3 100 заглавия. Над 50 хиляди са посещенията в институцията.
Поздрави към четящите хора и гостите на церемонията поднесоха: директорът на библиотеката г-жа Галя Раева, кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, зам.-кметът "Хуманитарни дейностти" г-жа Мария Недялкова, г-жа Елица Тодорова-сътрудник в Офиса на евродепутата Емил Радев, трио "Елмина" и екипът на РБ"Партений Павлович".

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9924
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9924