gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Публикувано на 30 януари 2023 г.


https://fb.watch/imaeBNzME7/
Нека да подкрепим и гласуваме за участниците от община Силистра- кукерите и маските от с. Айдемир и с. Калипетрово, които са фаворити в Международния фестивал "Сурва" под егидата на Юнеско, Перник, 2023г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9930