gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА КЪМ 30 ЯНУАРИ 2023 Г.


picture

Публикувано на 30 януари 2023 г.


Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
1 продавач-консултант, средно образование ;
1 шофьор, автобус, кат. D ;
1 багерист, основно образование /квалификация – пътно-строителни машини/;
1 продавач-консултант, средно образование, компютърни умения;
5 лекари, висше образование /Медицина/;
2 фелдшери, висше образование /Здравни грижи/;
2 готвачи, средно образование /Хранителни технологии/;
2 машинни оператори, металообработващи машини, средно образование /Машиностроене, металообработване и металургия/;
1 работник производство на млечни продукти, средно образование /Хранителни технологии/;
1 приемчик, мляко, средно образование /Хранителни технологии/;
3 счетоводители, висше образование /Счетоводство и контрол, компютърна грамотност/;
1 шлосер-монтьор, средно образование /Машиностроене, металообработване и металургия/;
1 заварчик, средно образование /Машиностроене, металообработване и металургия/;
1 машинен инженер, висше образование /Машинно инженерство/
7 шивачи, средно образование, производствени технологии
1 отчетник, уреждане на застрахователни полици, висше образование /Икономика/
3 военнослужещи войници, средно образование
1 кинезитерапевт, висше образование/ Кинезитерапевт
1 барман, средно образование;
2 сервитьори, средно образование;
5 общи работници, средно образование.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в направление:
- Обучение по време на работа
2 продавач-консултанти;
Осигуряване на заетост
1 помощник-готвач;
1 технически сътрудник;
1 барман;
1 сервитьор
2 работници, крайно оформление;
1 продавач-консултант;
1 отчетник, уреждане на застрахователни полици;
1 куриер.
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
1 продавач-консултант, средно образоване;
5 лекари, висше образование “Mедицина”;
1 компютърен оператор, средно/висше образование;
1 шофьор на хладилен специален бус/камион – 2 г. професионален опит, кат.B, с предимство кат.C;
5 машинни оператори шиене на облекла, без изискване за образование;
1 пазач, невъоръжена охрана, основно образование;
2 шофьори, средно образование, кат. „С”, „СE” – 1 година професионален опит.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
-За обучение по време на работа
1 работник зареждане на рафтове
1 общ работник
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
1 Фелдшер, полувисше образование, степен „Бакалавър”, специалност „Медицина”;
5 Лекари, висше образование, степен „Магистър”, специалност „Медицина”;
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия, средно образование;

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9931
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9931