gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с изпълнение на проекта за реконструкция и изграждане на "В и К" мрежа


picture

Публикувано на 30 януари 2023 г.


Кметство с. Айдемир съобщава, че във връзка с изпълнение на проекта за реконструкция и изграждане на „В и К“ мрежата в 30.01.2023г. – 05.02.2023г. ще се изпълняват строително монтажни работи по участъци както следва:
- По канализационен клон 43 – ул.“Светлина“
- По канализационен клон 45 – ул.“Бънева чешма“
- По канализационен клон 49 – ул.“Биляна“, ул.“Златна тона“, ул.“Мащерка“
- По канализационен клон 15 – ул.“София“ и околовръстен път
- По канализационен клон 65 – ул.“Искра“ и ул.“Старата липа“
- По канализационен клон 70 – ул.“Копрен“
- По канализационен клон 68 – ул.“Чернозем“
- По канализационен клон 71 – ул.“Китка“
- По канализационен клон 87А – ул.“Каменно цвете“
- По водопроводен клон 11 – ул.“Тиса“ и ул.“Детелина“
- По главен водопроводен клон 1 –ул.“Ангел Панчев“, ул.“Средец“ ,ул.“Гергана“, ул.“Равнец“ и ул.“Божур“

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9936
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9936