gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

РАБОТА В АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ


Публикувано на 30 януари 2023 г.


АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ е администрация към министъра на финансите. Мисията й е защита на публичните финансови интереси при спазване на принципите на законосъобразност, публичност и прозрачност.
Агенцията развива своята дейност в град София и на територията на цялата страна, чрез изнесени работни места в областните градове.
Високият обществен интерес и големите отговорности към дейността на АДФИ изискват непрекъснато укрепване на административния капацитет чрез привличане на нови служители и повишаване на квалификацията и уменията на финансовите инспектори.
В тази връзка Ви информираме, че предстои обявяване на конкурсни процедури за заемане на свободни работни места за длъжността „старши финансов инспектор“ и „финансов инспектор“ в следните изнесени работни места:
• гр. Плевен
• гр. Благоевград
• гр. Пазарджик
• гр. Хасково
• гр. Търговище
• гр. Бургас
• гр. Русе
• гр. Силистра
• гр. Габрово.
Ако Вие
• имате придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по специалностите от професионално направление "икономика" или от професионално направление "право" с придобита правоспособност,
• и ако сте мотивирани да работите и да се развивате в следните области: финансов контрол, обществени поръчки, административни нарушения и наказания, държавни помощи, концесии, бюджетно и фирмено счетоводство, прилагане режима по закона за публичните финанси,
можете да кандидатствате за работа в АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ.
При нас можете да повишите Вашата квалификация, да придобиете нови знания и умения, както и да допринесете за защитата на финансовите интереси на Република България и за подобряване на дейността на бюджетните организации, държавните предприятия, търговски дружества и други юридически лица.
За повече информация следете рубриката Кариери на сайта ни: https://www.adfi.minfin.bg/ и актуалните предложения в онлайн платформите за работа.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9937
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9937