gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Изпълнение / неизпълнение на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра към 01.02.2023 г.


Публикувано на 31 януари 2023 г.


Община Силистра информира гражданите, ползващи услугите за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, че към 01.02.2023 г. автобусните линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми ще се изпълняват с часове на тръгване (няма да се изпълняват), както следва:

 

                          От общинската транспортна схема на Община Силистра:

 

 

-       от сп. „Автогара Силистра“ – 06.00   06.30   07.00   07.30   08.00   08.30   09.00   09.30   10.30   11.00   11.30   12.00   12.30   13.00   17.00   17.30   18.00   18.30   19.00

-       от сп. кв. „Триъгълника“    – 06.15   06.45   07.15   07.45   08.15   08.45   09.15   09.45   10.45   11.15   11.45   12.15   12.45   13.15   17.15   17.45   18.15   18.45   19.15

 

 

През делнични дни:

 

-          от кв. „Татарица“ – 05.30   06.00   06.15   06.30   06.45   07.00   07.15   07.30   07.45   08.00   08.15   08.30   08.45   09.00   09.15   09.30   09.45   10.00   10.15   10.30   10.45   11.00   11.15   11.30   11.45   12.00   12.15   12.30   12.45   13.00   13.15   13.30   13.45   14.00   14.15   14.30   14.45   15.00   15.15   15.30   15.45   16.00   16.15   16.30   16.45   17.00   17.15   17.30   18.00   18.30   19.00   19.30   20.00

 

-          от гр. Силистра – 06.00   06.30   06.45   07.00   07.15   07.30   07.45   08.00   08.15   08.30   08.45   09.00   09.15   09.30   09.45   10.00   10.15   10.30   10.45   11.00   11.15   11.30   11.45   12.00   12.15   12.30   12.45   13.00   13.15   13.30   13.45   14.00   14.15   14.30   14.45   15.00   15.15   15.30   15.45   16.00   16.15   16.30   16.45   17.00   17.15   17.30   17.45   18.00   18.30   19.00   19.30   20.00   20.30

 

                  В събота и празнични дни:

 

-          от кв. „Татарица“ – 05.30   06.00   06.30   07.00   07.30   08.00   08.30   09.00   09.30   10.00   10.30   11.00   11.30   12.00   12.30   13.00   13.30   14.00   14.30   15.00   15.30   16.00   16.30   17.00   17.30   18.00   18.30   19.00   19.30   20.00

 

-          от гр. Силистра – 06.00   06.30   07.00   07.30   08.00   08.30   09.00   09.30   10.00   10.30   11.00   11.30    12.00   12.30   13.00   13.30   14.00   14.30   15.00   15.30   16.00   16.30   17.00   17.30   18.00   18.30   19.00   19.30   20.00   20.30

 

В неделя:

 

-          от кв. „Татарица“ – 06.00   07.00   08.00   09.00   10.00   11.00   12.00   13.00   14.00   15.00   16.00    17.00   18.00   19.00   20.00

 

-          от гр. Силистра – 06.30   07.30   08.30   09.30   10.30   11.30   12.30   13.30   14.30   15.30   16.30   17.30   18.30   19.30   20.30

 

 

През делнични дни:

 

-       от гр. Силистра                      – 05.20  06.10  06.20  07.20  08.30  09.30  10.30  12.00  13.00  14.00  15.00  16.00  17.00  18.00  19.00  20.20

-       от с. Калипетрово (ж. п. гара) – 06.00  06.50  07.10  08.00  09.10  10.10  11.10  12.40  13.40  14.40  15.40  16.40  17.40  18.40  19.40  21.00

 

                   През празнични и почивни дни:

 

-          от гр. Силистра                         – 06.00   08.00   10.00   12.00   14.00   16.00   18.00   20.00

-          от с. Калипетрово (ж. п. гара) – 06.40   08.40   10.40   12.40   14.40   16.40   18.40   20.40

 

 

-          от сп. „Центъра“    – 08.05   10.05   12.05   14.05   16.05   

-          от Гробищен парк – 09.15   11.15   13.15   15.15   16.45

 

 

През делнични дни:

 

-          от гр. Силистра                  – 05.30   07.20   13.50   17.20

-          от с. Иширково (центъра) – 06.20   08.10   15.00   18.10

 

                   Вторник и четвъртък:

 

-          от гр. Силистра                  – 11.10

-          от с. Иширково (центъра) – 12.15

 

                  През празнични и почивни дни:

 

-          от гр. Силистра                  – 07.20   11.10   17.20

-          от с. Иширково (центъра) – 08.10   12.15   18.10                                              

 

 

През делнични дни:

 

-          от гр. Силистра           – 07.20   13.20   18.00

-          от с. Ветрен (център) – 08.20   14.20   18.50

 

През празнични и почивни дни:

 

-          от гр. Силистра           – 07.20   15.20

-          от с. Ветрен (център) – 08.20   16.20

 

 

През делнични дни:

 

-          от гр. Силистра – 06.30   17.30

-          от с. Българка   – 07.00   18.30

 

                   През празнични и почивни дни:

 

-          от гр. Силистра – 09.30   17.30

-          от с. Българка   – 10.15   18.30

 

 

През делнични дни:

 

-          от гр. Силистра              – 06.00   13.20   17.50

-          от с. Бабук (център)      – 07.10   14.45   19.15

-          от с. Казимир (център) – 06.45   14.15   18.45

-          от с. Ценович (център) – 06.57   14.35   19.05

 

В събота и празнични дни:

 

-          от гр. Силистра              – 07.40   17.50

-          от с. Бабук (център)      – 08.40   19.15

-          от с. Казимир (център) – 08.20   18.45

-          от с. Ценович (център) – 08.30   19.05

 

 

              От областната транспортна схема от квотата на Община Силистра:

 

 

 

 

 

 

              От републиканската транспортна схема от квотата на Община Силистра:

 

 

 

 

 

 

 

Горепосоченото изпълнение / неизпълнение на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра е съгласно Заповед № ЗК-1636 / 26.10.2022 г. на кмета на Община Силистра за влизане в сила от 01.11.2022 г. на зимното разписание на автобусните линии (курсове по линии) със сезонен характер от транспортната схема на Община Силистра, и заявления и уведомителни писма от превозвачи за изпълнение / неизпълнение на автобусни линии (курсове по линии) от транспортната схема на общината.

 

 31.01.2023 г.
гр. Силистра

 Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9940
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9940