gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОКАНА ЗА КОНКУРС


Публикувано на 07 февруари 2023 г.


Новината не може да бъде изобразена тук, понеже има прикачен файл към нея, който може да видите на адрес: https://pmg-silistra.com/pmg/subpage/Konkyrsi-i-sustezaniq-24-09-2019-q?fbclid=IwAR26_a4eFv-DZds3wPwbY7R8OJf_Dbla8Crv5_BPaTtxIJE5qon1iSXrHz8
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9963