gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - Централно окръжие, областен военен отдел - Силистра


Публикувано на 24 април 2014 г.


Министерството на отбраната на Р. България, дава възможност за обучение на български граждани в курсове за начална и/или специална военна подготовка в специализирани учебни центрове.
За допълнителна информация:
Областен военен отдел - Силистра, тел. 086/ 833 257
Офис за военен отчет в общината


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1059
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1059