gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Отчет за касово изпълнение на бюджета на функция "Образование" - Детски градини - 2013 година


Публикувано на 30 април 2014 г.Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1072
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1072