gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Общински план за развитие на Община Силистра за периода 2014 - 2020 година


Публикувано на 23 октомври 2013 г.


Общински план за развитие на Община Силистра за периода 2014 - 2020 година

Доклад за изпълнение на Програмата за реализация на Общинския план за развитие през 2014 година и утвърждаване на Програмата за 2015 година

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Силистра за периода 2014 - 2020 година към 31.12.2015 г.

Програма за 2016 година за изпълнение на Общински план за развитие на Община Силистра за периода 2014 - 2020 година


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1102
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1102