gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Стратегия за развитие на туризма за периода 2008 - 2013 година


Публикувано на 13 април 2009 г.


Стратегия за развитие на туризма в Община Силистра и програма за реализирането й

Стратегия за развитие на туризма в трасгранична зона "Кълъраш - Силистра"

Стратегия за развитие на туризма 2008 - 2013г.

Програма за развитие на туризма, община Силистра 2008-2013 година

Стратегия за развитие на туризма в трансграничната зона Кълъраш (ro) - Силистра (bg)

Правилник за работа на консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Силистра

Състав на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1103
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1103