gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011 - 2015


Публикувано на 25 август 2011 г.


Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2015)

Приложение 1

Приложение 3

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Годишен план 2011

Годишен план 2012


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1108
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1108