gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Финансов отчет за 2013 година


Публикувано на 18 август 2014 г.


Одитен доклад /№0100041913/ за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Силистра за 2013 година

Одитно становище за заверка без резерви с обръщение на внимание на Годишния финансов отчет на община Силистра за 2013 година

Годишен финансов отчет на община Силистра за 2013 година


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1180
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1180