gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Финансов отчет за 2014 година


Публикувано на 18 август 2014 г.


Месечен отчет за месец Януари

Месечен отчет за месец Февруари

Тримесечен отчет за периода 01.01.2014 - 31.03.2014

Месечен отчет за месец Април

Месечен отчет за месец Май

Тримесечен отчет за периода 01.01.2014 - 30.06.2014

Месечен отчет за месец Юли

Месечен отчет за месец Август

Тримесечен отчет за периода 01.01.2014 - 30.09.2014

Месечен отчет за месец Октомври

Месечен отчет за месец Ноември

Тримесечен отчет за периода 01.01.2014 - 31.12.2014


Одитен доклад №0100302915 за резултатие от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Силистра за 2014

Одитно становище за заверка без резерви с обръщение на внимание на Годишния финансов отчет на община Силистра за 2014


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1181
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1181