gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява, относно „Проектиране на Външно кабелно електрозахранване с кабел Ср.Н. 20 kV, Комплектен бетонен трансформаторен пост ср.н.. 20 kV (БКТП) и дизел генераторна група за РПСОВ – Силистра“


Публикувано на 20 март 2015 г.


Вашият браузър не поддържа PDF четец. Може да изтеглите PDF файла от тук.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1346
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1346