gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Община Силистра обявява позиция за студентски стаж в отдел „Инвестиции и проекти“ със специалност „Европеистика“


Публикувано на 02 юли 2015 г.


Община Силистра обявява позиция за студентски стаж в отдел „Инвестиции и проекти“ със специалност „Европеистика“.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1418
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1418