gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

"Синева" ЕООД търси да назначи сътрудници по охраната на обществения ред в Дунавски парк и централната градска част на гр. Силистра


Публикувано на 21 август 2015 г.


О Б Я В А

"Синева" ЕООД търси да назначи сътрудници по охраната на обществения ред в Дунавски парк и централната градска част на гр. Силистра.

Изисквания към кандидатите:

Същите да представят следните документи:

Кандидатите да представят горепосочените документи в срок до 28.08.2015 г. в стая 322 на общинска администрация – Силистра.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Тел. за връзка: 086/ 816 277.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1438
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1438