gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява


Публикувано на 26 януари 2016 г.


Със заповед № КВ-24/15.01.2016 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 80 вакантни длъжности за матроси във ВМС и 3 вакантни длъжности за матроси във ВВМУ ,,Н.Й.Вапцаров”.
 Основни изисквания-средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 32 г. (47г. за освободени от военна служба).
Срок за подаване на документите 26.02.2016г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините 


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1649
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1649