gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява


Публикувано на 29 февруари 2016 г.


Българските граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка, могат да преминат курс, организиран от Министерството на отбраната в Единен център за подготовка - Плевен.

Курсовете са организирани в следните смени:

За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1690
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1690