gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - 50 вакантни длъжности за войници във гарнизоните София, Горна Малина и Бургас


Публикувано на 14 април 2016 г.


О Б Я В А

Със заповед № ОХ-197/11.03.2016 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 50 вакантни длъжности за войници във гарнизоните София , Горна Малина и Бургас.

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 32 г. (47г. за освободени от военна служба).

Срок за подаване на документите 05.05.2016г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1871
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1871