gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - 353 вакантни длъжности за войници


Публикувано на 05 октомври 2016 г.


Със заповед №ОХ-708 / 08.09.2016 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 353 вакантни длъжности за войници в гарнизоните Плевен, Асеновград, Пловдив, Шумен, Свобода, Благоевград, Стара Загора, Ямбол, Хасково, София, Мусачево.

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 32 г. (47 г. за освободени от кадрова военна служба).

Срок за подаване на документите 28.10.2016 г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086/ 833 257
Офиси за военен отчет в общините


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2012
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2012