gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Отчет за касово изпълнение на бюджета на функция "Образование" - Детски градини - за 2016 г. и Бюждет за 2017 г.


Публикувано на 10 май 2017 г.Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2272
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2272