gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява относно: Със заповед № ОХ- 320/03.04.2017 г. на министъра на отбраната на Р.България са обявени 43 вакантни длъжности за войници в гарнизон Сливен.


Публикувано на 12 май 2017 г.


О Б Я В А

 Със заповед № ОХ- 320/03.04.2017 г. на министъра на отбраната на Р.България са обявени 43 вакантни длъжности за войници в гарнизон Сливен.

 Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 28 г. (41г. за освободени от кадрова военна служба).

 Срок за подаване на документите 30.06.2017г.

 

 За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2290
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2290