gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение - Община Силистра на основание чл. 128 (1) от ЗУТ уведомява всички заинтересовани лица


Публикувано на 11 май 2010 г.


СЪОБЩЕНИЕ

Община Силистра на основание чл. 128 (1) от ЗУТ уведомява всички заинтересовани лица, че е издадено разрешение за разработване на ПУП създаване на устройствена основа за изграждане на ветроенергиен парк в поземлени имоти: № 156016, № 154090, № 153005, № 154057, № 152029, № 149052, № 149012, № 147076, № 157005, № 156002, №150046, № 147011, № 148017 и № 157020 в землището на село Калипетрово, община Силистра.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища писмено в Община Силистра, Кметство Калипетрово или в РИОСВ-Русе, “Придунавски булевард”, №20, п.к. 7000.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=269
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=269