gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение - Община Силистра на основание чл. 128 (1) от ЗУТ уведомява всички заинтересовани лица, че е издадено разрешение за разработване на ПУП


Публикувано на 11 май 2010 г.


СЪОБЩЕНИЕ

Община Силистра на основание чл. 128 (1) от ЗУТ уведомява всички заинтересовани лица, че е издадено разрешение за разработване на ПУП създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична централа в поземлени имоти № 211081 и № 211113 в землището на село Калипетрово, община Силистра.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища писмено в Община Силистра, Кметство Калипетрово или в РИОСВ-Русе, “Придунавски булевард”, №20, п.к. 7000.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=270
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=270