gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Oтчет за изпълнение на Управленската програма за 2018 г.


Публикувано на 01 февруари 2019 г.


  1. Дирекция "Устройство на територията"
  2. Проекти по Европейски програми
  3. Отдел "Култура", към Дирекция "Хуманитарни дейности"
  4. Отдел "Образование и младежки дейности", към Дирекция "Хуманитарни дейности"
  5. Отдел "Обществено здраве, социална политика и спорт", към Дирекция "Хуманитарни дейности"
  6. Здравеопазване
  7. Обществени поръчки, към Дирекция "Правна"
  8. Отдел "Инспекторат"

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2705
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2705