gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Финансов отчет за 2019 година


Публикувано на 12 март 2019 г.


Месечен отчет за месец Януари

Месечен отчет за месец Февруари

Месечен отчет за месец Март

Месечен отчет за месец Април

Месечен отчет за месец Май

Месечен отчет за месец Юни

Месечен отчет за месец Юли

Месечен отчет за месец Август


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2770
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2770