gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Откриване на процедура издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект


Публикувано на 04 октомври 2019 г.


В изпълнението на задълженията произтичащи от чл. 62а, ал. 3 т. 1 от Закона за водите Община Силистра  уведомява всички заинтересовани лица, че са получени две съобщения от Изпълнителна агенция за поддържане на р. Дунав, относно откриване на процедура издаване на  разрешително за  ползване на повърхностен воден обект (р. Дунав) в участък от км. 374,800 до км. 374,600,  и от км. 377,200 до км. 376,300 за изземване на наносни отложения с плаващи средства, с титуляр "Поларис-8" ООД, със седалище  гр. Силистра, ул."Индустриална," са поставени на определеното за целта место на 02.10.2019 г.(сряда).

Приложение:


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3001
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3001