gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Откриване на процедура изменение на разрешително РВО-38 / 01.02.2016 г. за ползване на повърхностен воден обект


Публикувано на 04 октомври 2019 г.


В изпълнението на задълженията произтичащи от чл. 62а, ал. 3 т. 1 от Закона за водите Община Силистра  уведомява всички заинтересовани лица,, че е получено съобщение от Изпълнителна агенция за поддържане на р. Дунав, относно откриване на процедура изменение на  разрешително РВО-38 / 01.02.2016 г. за  ползване на повърхностен воден обект (р. Дунав) в участък от км. 394,000 до км. 394,580 за изземване на наносни отложения с плаващи средства, с титуляр "Поларис-8" ООД, със седалище  гр. Силистра, ул."Индустриална," са поставени на определеното за целта место на 02.10.2019 г.(сряда).


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3002
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3002