gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения - "ТК-ЛАКТОКОМ - Калипетрово"


Публикувано на 11 декември 2019 г.


Вашият браузър не поддържа PDF четец. Може да изтеглите PDF файла от тук.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3093
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3093