gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Финансов отчет за 2021 година


Публикувано на 26 февруари 2021 г.


Месечен отчет за месец Януари

Месечен отчет за месец Февруари

Месечен отчет за месец Март

Тримесечни отчети към 31март 2021 г. и отчет за капиталовите разходи

Месечен отчет за месец Април

Касови отчети и отчет за капиталовите разходи към 31.05.2021 г.

Месечни касови отчети и отчет за капиталовите разходи за месец юни 2021

Тримесечни касови отчети, баланс и отчет за капиталовите разходи към 30.06.2021 г.

Месечни касови отчети и отчет за капиталовите разходи към 31.07.2021 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3657
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3657