gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАПОВЕД №3К-396/22.03.2022


Публикувано на 14 април 2022 г.


http://silistra.bg/files/2022/15.04.2022-bdfc4396a3ae0d3b7a95b1dc90f8e0d21.pdf


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4146
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4146