gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Финансов отчет за 2023 година


Публикувано на 09 март 2023 г.


Касови отчети за м.01.2023 г.

Месечни касови отчети и отчет на капиталовите разходи за м.02.2023 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4514
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4514