Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
Деловодна справка
Електронна справка за дължими данъци и такси
Културен афиш
месец Август
Профил на купувача
Автобусни разписания
Достъп до обществена информация
Община Силистра се намира в Северен централен район за планиране на Република България. Разположена е в североизточната част на страната. На север река Дунав бележи границата с Румъния. На запад Община Силистра граничи с Община Ситово, на изток - с Община Кайнарджа, а на юг - с общините Дулово и Алфатар.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ:

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра Ви уведомява, че започва реконструкция на Захранващ водопровод 2 Ф300ЕТ от НР 3000м3 Ниска зона до ВВМ на с. Айдемир с дължина около 1,2км, с диаметър Ф300 ЕТ, започващ от Сухата камера на НР 3000м3 Ниска зона с. Айдемир и приключва до свързването му с вътрешната водопроводна мрежа на с. Айдемир Ниска зона на кръстовището на ул. „Гайдарче“ и ул. „Бешевица“ от обект: „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агл. Силистра“.
При изпълнение на строително-монтажните работи ще се наложи планово пълно спиране на водоподаването за населено място с. Айдемир с продължителност повече от 8 часа, поради което на основание чл. 41, ал. 4 от Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, следва предварително да се съгласува с кметство Айдемир и да се уведомят абонатите чрез средствата за масово осведомяване.

Общество | | Печат

image 9413

Превантивен информационен център по зависимости - Силистра проведе среща с деца от Детска занималня "Резонанс" на тема: "Здравословен начин на живот" , която е част от кампанията "Моето лято без риск".
Благодарим на всички деца за активното участие, прекрасните емоции и за съдействието на техните ръководители!

Общество | | Печат