Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
Деловодна справка
Електронна справка за дължими данъци и такси
Културен афиш
месец Септември
Профил на купувача
Автобусни разписания
Достъп до обществена информация
Община Силистра се намира в Северен централен район за планиране на Република България. Разположена е в североизточната част на страната. На север река Дунав бележи границата с Румъния. На запад Община Силистра граничи с Община Ситово, на изток - с Община Кайнарджа, а на юг - с общините Дулово и Алфатар.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ:

image 6592

НА 19-ТИ АВГУСТ 2019Г., В ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА, СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И ЧУЖДИ СРЕДСТВА, ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА КЪМ 31.12.2018 Г.

Общество | | Печат