Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ "ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА - СИЛИСТРА"


Преглед на новина / Публикувано на: 17 ноември 2020 г.