Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1966", ГР. СИЛИСТРА


Преглед на новина / Публикувано на: 14 април 2021 г.