Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

КРЪГЛА МАСА И ПОСЕЩЕНИЕ НА ТЕРЕН НА ТЕМА: "НАТУРА 2000, ПРИРОДАТА И ХОРАТА"


Преглед на новина / Публикувано на: 23 април 2021 г.