Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Културни институти


Регионален исторически музей – Силистра

град Силистра, улица "Г. С. Раковски" №24
Директор: д-рНиколай Тодоров
Телефони: 086 820 386 / 0885 171 847;
E-mail: muzeumsilistra@abv.bg / todorovnikolay@abv.bg
Web: www.museumsilistra.com

Крепост „Меджиди Табия“ - към Регионален исторически музей - Силистра

град Силистра
За информация: Маргарита Ганчева
Телефони: 086 820 388 / 0878 967 468
E-mail: museumsilistra@abv.bg
Web: www.museumsilistra.com

Художествена галерия – Силистра

град Силистра, улица "Симеон Велики" №49
Директор: Йордан Колев
Телефони: 086 822 045 / 0879 359 964
E-mail: artgallery_silistra@abv.bg
Web: www.museology.bg

Регионална библиотека "Партений Павлович" – Силистра

град Силистра, улица "Симеон Велики" №44, п.к. 412
Директор: Светла Ангелова
Телефон: 086 822 315 / 0888 325 754
Факс: 086 831 095
E-mail: libsilistra@abv.bg
Web: www.libsilistra.bg

Общинско кабелно радио – Силистра

град Силистра, улица "Симеон Велики" №42а
Ръководител: Милен Милушев
Телефони: 086 822 437
E-mail: radio_ss@abv.bg
Доставчик на медийната услуга: Община Силистра, Град Силистра, ул. „Симеон Велики“ 33
МОЛ: д-р Юлиян Найденов
Контакти: тел. номер: 086 816 240; e-mail: mayor@silistra.bg; website: silistra.bg
Съвет за електронни медии:
Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69
Тел: 02/ 9708810
Факс: 02/ 9733769
E-mail: office@cem.bg;
website: cem.bg

Природонаучен музей – Сребърна

село Сребърна, община Силистра, област Силистра
Директор: Елена Илиева
Телефони: 086 77 24 69 / 0889 284 182
E-mail: museum_srebarna@abv.bg
Web: www.museology.bg

Градски духов оркестър – Силистра

град Силистра, улица "Стефан Караджа" №18
Ръководител: Йордан Георгиев
Телефон: 086 822 622 / 0876 936 469

Ансамбъл "Добруджа" – Силистра

град Силистра, улица "Симеон Велики" №135
Художествен ръководител: Димитър Джамбазов
Телефони: 086 821 846 / 0898 432 160
E-mail: dzhambazov_silistra@abv.bg

Драматично-куклен театър –Силистра

град Силистра, улица "Симеон Велики" №35
Директор: Златина Станева
Телефони: 086 831 810 / 0879 698 826
E-mail puppet_silistra@mail.bg
Web: http://theatre.art.bg/teatri_all.php?date=&city=23