Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Градски духов оркестър


духов оркестър

Силистренският градски духов оркестър е основан през 1963 година след закриването на военния духов оркестър при Висшето военно свързочно училище в града. Той продължава дългогодишните традиции на музициране на военните духови оркестри към местните гарнизони. Необходимостта от създаване на граждански професионален духов оркестър идва и от това, че той трябва да поеме неотменимите по своята специфика функции на духовата музика.

духов оркестър 2

Основател и пръв дългогодишен диригент на оркестъра е Петър Карагеоргиев. Като диригенти на оркестъра през годините са работили: Арам Берберян, Георги Чимширов, Васил Дженков, Мирослав Хафузов. От 1991 година диригент отново е Петър Карагеоригев. От 2007 година диригент на оркестъра е Димитър Боев.

духов оркестър 3

В репертоара на Градски духов оркестър – Силистра, през близо петдесетгодишното му съществуване, са застъпени произведения от различни музикални епохи и автори. Творби от музикалната класика, предкласика, произведения от чуждестранни и български композитори, съвременни автори и т.н. Той ангажира вниманието ни със своята звучност и създава пиетет към музикалното изкуство – от песента, хорото и марша, до сложните произведения на българската и световна класическа и съвременна музикална култура.

Стотици са изпълнените произведения и концертите на градски духов оркестър – Силистра. Взема участие в празненствата на Силистра, посветени на 1900-годишнината от основаването на града, в празници, фестивали и годишнини в градовете – София, Сливен, Добрич, Балчик, Търговище, Кърджали, Русе.
Гостувал е в Унгария и Румъния.

духов оркестър 4

За участието на Градския духов оркестър в различните мероприятия в Общината и Областта публикуваме цените от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Общината.

Концерт в зала – художествена програма около час - 450.00 лв.

Ритуална музика:
Весели ритуали - 320.00 лв.
Траурни - 280.00 лв.
Откриване на мемориали, офиси и съоръжения - 350.00 лв.
Военен ритуал-заря - 360.00 лв.

Забележка: Транспортните разходи са за сметка на възложителя.