Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Център за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс (ОДК)


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Добрич" №68А
Директор: Гинка Вандева | Телефон: 086/ 824 046 | 0885/ 463 432
Заместник-директор "Учебна дейност": Славянка Стоянова | Телефон: 0894/ 419 588
Заместник-директор "Спортна дейност": Руси Иванов | Телефон: 0889/ 909 142
E-mail: odk_silistra@abv.bg
Уеб сайт: www.odk-silistra.com
ОДК - Силистра

Центърът за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс е общинска институция в системата на предучилищното и училищно образование. ЦПЛР-ОДК предлага дейности за подкрепа, за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование , както и за придобиване на умения за лидерство.

Детският комплекс е създаден като правоприемник на дейностите на преобразуваните извънучилищни педагогически учреждения - Център за работа с деца, Център за ученическо, техническо и научно творчество и Ученическа спортна школа. Организира клубове по интереси и извършва дейност като ОДК от 01.09.2012год. и от 01.08.2016 г. като ЦПЛР, съгласно Правилник за устройство и дейността на Центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Силистра, приет от Общински съвет-Силистра.

Дейностите на ЦПЛР-ОДК се провеждат по направления:

* Наука, техника и технологиишколи и клубове„Млад природозащитник”, Екоклуб „Пеликан”, ”Забавна химия”, „Български език ”, „Приятели на природата”, ”Дебати”, „Кариерно насочване”, „Електроника”, „ Седмокласник”.

* Спорт - школи Футбол, Баскетбол, Плуване, Лека атлетика, Оздравителна гимнастика, Тенис на корт, Шахмат, Приложно колоездене.

* Изкуства - Балетна школа ”Аксел”, Театрално студио „Артистик”, Школи Изобразително и приложно изкуство, Графити, Компютърна графика, История на света в картини, Приложна етнография, Графика, Иконопис.

ЦПЛР-ОДК стопанисва самостоятелна сграда с оборудвани учебни зали на ул.Добрич“ №68а, Закрит плувен басейн, Спортна площадка с тенис корт на ул.“Богдан войвода“ №10, репетиционна и зрителна зала в сграда на Младежки дом на ул.“Симеон Велики“ №135.