Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Народна астрономическа обсерватория "Галилео Галилей"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Петър Бояджиев" №29А
Директор: Марлена Любенова | Телефон: 086/ 820 125 | 0894/ 419 593
E-mail: nao_ggalilej@mail.bg
НАО "Галилео Галилей"

Идеята за изграждане на астрономическа обсерватория в град Силистра, възниква през 80-те години на 20 век. Обсерваторията отваря врати за първите си посетители на 11 август 1999г. по време на пълно слънчево затъмнение, когато е извършено и първото астрономическо наблюдение.

Народна астрономическа обсерватория ‚Галилео Галилей“ е институция в североизточна България за популяризация на астрономическата наука, за откриване на астрономи любители и за по-нататъшното им развитие до професионално ниво. Тази институция работи активно, както за разпространение постиженията на науките астрономия и космонавтика, така и за ефективно осмисляне на свободното време на учениците и младите хора от града. Ежегодно през звездната зала преминават десетки ученици и граждани, като за 15 години техният брой надхвърля 10 000 души. Предлаганите 32 лекции подпомагат усвояването на знания по околен свят, човек и природа, география, физика, астрономия, биология и философия за ученици от детската градина до единадесети клас.

Астрономическата обсерватория е утвърдена, като единственото място в региона, в което се извършва масова работа по обучение и разбиране на науките за небесните тела и Вселената сред всички възрастови групи ученици, както и граждани. За това помагат дискусиите, семинарите, лекториите, срещите с изтъкнати учени от страната и чужбина. В помощ на обучението са и създаденият географски комплекс, който включва сбирка от минерали, скали и учебна метеорологична площадка. Активните членове на астроклуб "Персей", подпомагат и обогатяват дейността на обсерваторията, като сътрудници.

Паралелно с учебната и популяризаторската работа, в Обсерваторията се извършва и изследователска дейност. През изминалите 17 години голям брой кръжочници имат участия в редица изследователки проекти и публикации в международни и национални прояви, като конкурси, конференции, семинари и дискусии. Тя става естествен център за пристрастените към науката за Вселената – хора на всякаква възраст, които се обучават и участват в астрономически наблюдения, давайки свой принос за развитието на науката.

Към НАО „Галилео Галилей“ функционира Център за кариерно ориентиране, създаден по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2009-2013. В периода на действие на проекта Центърът функционираше като самостоятелно звено, а след приключването на проекта стана структурна част на НАО „Галилео Галилей“. Процедурата бе утвърдена с Решение №678, взето на заседание на Общински съвет-Силистра с Протокол №21 от 21.12.2017 г. от 01.01.2018 г. за промяна в предмета на дейност на НАО „Галилео Галилей“ чрез допълване на дейността „кариерно ориентиране и консултиране“. Тя се осъществява в сградата на ул. „Добрич“ №23, ет.1 от трима кариерни консултанти и включва информиране, диагностика, консултиране, обучение в кариерни умения, посредничество и проследяване подпомагането на учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия. Кариерните консултанти работят с институциите в системата на предучилищното и училищното образование, с професионални гилдии, с младежки организации, организират и участват във форуми като модератори, провеждат обучения и кампании.