Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обединено общежитие за средношколци "Младост"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Капитан Мамарчев" №2A
Директор: Валери Тодоров | Телефон: 0898/ 424 551
E-mail: mladost2006@abv.bg
Уеб сайт: www.oosmladost-silistra.com
Facebook: Обединено общежитие за средношколци "Младост" - Силистра
ОСС "Младост"

Обединено общежитие за средношколци „МЛАДОСТ” е Център за подкрепа за личностно развитие в системата на предучилищното и училищното образование, в което са организирани дейности със социално предназначение, осигуряващи обща подкрепа за децата и учениците.

Създадено е през 1964 година като Общежитие за средношколци „Михаил Иванович Калинин”. Построено със средства на Трудово-кооперативните земеделски стопанства /ТКЗС/ за децата от селата, учещи в училищата на окръжния град. През 1991 година средношколското общежитие се преименува в Обединено общежитие за средношколци „МЛАДОСТ”.

Капацитетът на сградата е 240 места. Създадени са отлични условия за самоподготовка. Провежда се учебно-помощна и консултативна дейност по изучаваните дисциплини под ръководството на висококвалифицирани възпитатели-педагози. Предоставена е възможност за ползване на занимални на всеки етаж, библиотека с фонд 8000 тома, компютърен кабинет, безжичен интернет и кабелна телевизия. Учениците развиват творческите си способности, чрез участие в клубове и секции по интереси .

Партньор при осъществяване целите и приоритетите на ООС”Младост” е Училищното настоятелство. С негова помощ и финансова подкрепа се подобряват условията на живот, модернизира се и се обогатява материалната база , съфинансират се проекти.

Общежитие „Младост” е неделима част от образователната структура в Община Силистра и адекватно подпомага образователно-възпитателния процес.