Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Пътуващи ученици до 16 години:


Училищни автобуси, получени от МОН


Марка Рег. № Заповед МОН Договор между МОН и Общ. Силистра Предоставен на Заповед Кмет

1.

„Исузу”, модел „Класик 27”

СС 1033 МС

27+1места

№ РД 11-03/ 17.01.2006г.

№ДО1-50/ 30.01.2006г.

 

ПЗГ „Добруджа“,

гр. Силистра

№ ЗК-1187/ 19.07.2018г.

2.

„Отойол”,модел „М50.14”

СС 1094 МС

30+1места

№ РД 11-5/ 07.03.2007г.

№ДО1-112/10.04.2007г.

ОбУ”Св.Кл.Охридски” с.Иширково

№ ЗК-572/ 11.10.2013г.

3.

„Хюндай”, модел „Каунти”

СС 1082 МС

15+1места

№ РД 11-18/ 26.10.2007г.

№ДО1-956/26.10.2007г.

 

ОУ „Отец Паисий“,

гр. Силистра

№ ЗК-1474/ 09.09.2014г.

4.

„Отойол”, модел „Е27.14”

СС 1079 МС

27+1места

№ РД 11-18/ 26.10.2007г.

№ДО1-959/26.10.2007г.

 

ОУ”Св.св.Кирил и Методий”, с. Калипетрово

№ ЗК-570/ 11.10.2013г.

5.

„Исузу”, модел „Евро Тюркоаз”

СС 1032 МС

32+1места

№ РД 11-6/ 15.04.2008г.

№ДО1-77/ 21.04.2008г.

 

ПЗГ „Добруджа“,

гр. Силистра

№ ЗК-1652/ 02.10.2017г.

6.

„Отойол”, модел „Е27.14”

СС 1095 МС

27+1места

№ РД 11-14/ 07.05.2009г.

№ДО1-402/20.05.2009г.

 

ОбУ”Св.Кл.Охридски” с.Иширково

№ ЗК-571/ 11.10.2013г.

7.

„Акиа”, модел „Ултра Л9”

СС 1098 АМ

35+1 места

№ РД 11-1/ 08.01.2015г.

№ДО1-23/ 28.01.2015г.

ОбУ”Св.Кл.Охридски” с.Иширково

№ЗК-2138/

15.12.2014г.

8.

„Исузу”, модел „Евро Тюркоаз”

СС 1787 АН

32+1 места

№ РД 11-14/ 16.06.2016г.

№ДО1-109/01.07.2016г.

СУ „Дръстър“,

гр. Силистра

№ЗК-1174/

25.07.2016г.

9.

„Исузу”, модел „Евро Тюркоаз”

СС 5610 АН

32+1 места

№ РД 11-9/ 24.01.2017г.

Предоставен от МОН на училището

ОУ”Св.св.Кирил и Методий”, гр. Силистра

 

10.

„Исузу”, модел „Евро Тюркоаз”

СС 9349 АН

32+1места

№ РД 11-22/ 16.08.2017г.

Предоставен от МОН на училището

ОУ „Иван Вазов“,                     гр. Силистра

 

11.

„Исузу”, модел „Тюркоаз”

СС 3612 АР

32+1места

№ РД 11-12/ 30.03.2018г.

Предоставен от МОН на училището

СУ „Н. Вапцаров”,

гр. Силистра