Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Природоматематическа гимназия "Свети Климент Охридски"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Москва" №21
Директор: Анелия Невска | Телефон: 086/ 882 645 | 0879/ 067 185
Заместник-директор "Учебна дейност": Веселина Георгиева | Телефон: 0898/ 654 950
Заместник-директор "Административно-стопанска дейност": Мария Томова | Телефон: 0894/ 497 917
E-mail: pmg_ss@mail.bg
Уеб сайт: www.pmg-silistra.com Facebook: ПМГ "Св. Климент Охридски" - гр. Силистра
ПМГ "Св. Климент Охридски"

Природоматематическа гимназия „Св.Климент Охридски“ е училище, основано от родолюбиви силистренци преди повече от век, през 1910 година.

Благодарение на нейните възпитаници, учители и родители, гимназията е едно от най-привлекателните учебни заведения за младите хора в областта с интерес към математиката, технологиите и природните науки.

Качественото образование е предпоставка за високото европейско самочувствие днес и успешна реализация в бъдещето.