Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СОУ "Юрий Гагарин"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Петър Мутафчиев" №20
Директор: Георги Тончев | Телефон: 086/ 821 022 | 0894/ 419 591
Помощник-директор "Учебна дейност": Искра Маркова | Телефон: 0877/ 620 793
E-mail: gagarin_sou@abv.bg
СОУ "Юрий Гагарин"

СОУ "Юрий Гагарин" има своя славна история. Училището е създадено през 1961 г. като общинско училище, носещо името "А. С. Макаренко". На по-късен етап е трансформирано в ЕСПУ "А. С. Макаренко". По настояване на ОС на БСФС и дирекция "Народна просвета", окръжните ръководства на града, МНП и ЦС на БСФС вземат решение в гр. Силистра да бъде открито спортно училище "Юрий Гагарин", специализирано за подготовка на високоразрядни спортисти. Много бързо идват успехите: броят на медалите от републикански състезания е внушителен – 40 златни, 28 сребърни, 35 бронзови. Голям е успехът и на международните състезания – 10 златни, 11 сребърни и 8 бронзови медали.

През 1993 г. училището сменя своя статут на СОУ "Юрий Гагарин", без прием на спортни паралелки. През следващите години опитите на училищните ръководства да върнат спортната слава на училището остават безуспешни.

От учебната 2012/2013 година училището е включено в Списъка на средищните училища в Република България.

През учебната 2014/2015 година в СОУ "Юрий Гагарин" се обучават 150 ученици от І до ХІІ клас в дневна форма на обучение, 31 ученици от III до XII клас в самостоятелна форма. Деца на 5-6 години могат да се обучават в подготвителна  група. Обучението се осъществява от 18 висококвалифицирани педагози по общообразователна подготовка.

Педагогическата общност работи активно за осигуряване на равен достъп до качествено образование, съобразен с различната степен на социална интеграция на отделните етнически малцинства в училището. Един от приоритетите на училището е издигане на родноезиковата подготовка, овладяване на книжовен български език чрез обучението по всички учебни предмети и всички нива на общуване. Училището е с общинско финансиране. Учебната смяна в училището е една.