Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Избори за Европейски парламент - 26 май 2019 г.


Съобщение относно: Промени в списъка на местата за гласуване


Общинска администрация Силистра, уведомява гражданите, които гласуват в:

 • СИК №104 - Офис на автогара "Хари-3" пл. "Съединение", че същата е преместена в Детска градина "Радост" намираща се на ул. "Генерал Гурко" №8
 • СИК №105 - Бивша сграда на кафе "Пеликан" по бул. "Македония", че същата е преместена в Детска градина "Радост" намираща се на ул. "Генерал Гурко" №8
 • СИК №112 - Ученическа спортна школа на ул. "Богдан Войкова" №5, че същата е преместена в СУ "Н. Й. Вапцаров" намираща се на ул. "Дръстър" №38
 • СИК №113 - Студентско общежитие на ул. "Богдан Войвока" №14, че същата е преместена в СУ "Н. Й. Вапцаров" намираща се на ул. "Дръстър" №38
 • СИК №114 - ОДЗ "Нарция" на ул. "Богдан Войвока" №7, че същата е преместена в СУ "Н. Й. Вапцаров" намираща се на ул. "Дръстър" №38
 • СИК №115 - Детска градина "Ян Бибиян 2" на ул. "Пирин" №11, че същата е преместена в СУ "Н. Й. Вапцаров" намираща се на ул. "Дръстър" №38
 • СИК №120 - Бивше кафе-аператив "Сладки мечти" на ул. "Одеса" №14, че същата е преместена в ЕГ "П. К. Яворов" намираща се на ул. "Бойка Войвода" №20
 • СИК №121 - Магазин "Изобилие 2" на ул. "Одеса", че същата е преместена в ЕГ "П. К. Яворов" намираща се на ул. "Бойка Войвода" №20
 • СИК №122 - Бар на ВИК /Сепаре/ на ул. "Баба Тонка" №19, че същата е преместена в ОУ "Иван Вазов", намираща се на ул. "Добрич" №76
 • СИК №125 - Бивша детска ясла №10 на ул. "Димитър Енчев" №10, че същата е преместена в ЦДГ "Иглика - 2" /на гърба на магазин Хмелницки/, намираща се на ул. "Ангел Кънчев" №65
 • СИК №126 - Бивша детска ясла №10 на ул. "Димитър Енчев" №10, че същата е преместена в ЦДГ "Иглика - 2" /на гърба на магазин Хмелницки/, намираща се на ул. "Ангел Кънчев" №65
 • СИК №131 - Обединен детски комплекс /ОДК/ на ул. "Добрич" №68А, че същата е преместена в ОУ "Иван Вазов", намираща се на ул. "Добрич" №76
 • СИК №134 - Клуб на пенсионера и инвалида на ул. "Страцин", че същата е преместена в ЦДГ "Добруджа", намираща се на ул. "д-р Анастас Янков" №39
 • СИК №137 - Приемна на МВР на ул. "Филип Тотю" №226, че същата е преместена в Бивше СУ "Юрий Гагарин", намираща се на ул. "Черно море" №10
 • СИК №151 - ХЕИ на ул. "Петър Мутафчиев" №82, че същата е преместена в ОУ "Кирил и Методий" намираща се на ул. "Плевен" №1

Публикувано на: 03 април 2019 г.