Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Избори за Европейски парламент - 26 май 2019 г.


Съобщение


Община Силистра уведомява гражданите, че съгласно Заповед №ЗК-622 / 01.04.2019 г. на Кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, са определени границите на избирателните секции и местата за гласуване. Заповедта е изложена за оглед от населенето на входа на общинската администрация и на интернет страницата на Община Силистра - www.silistra.bg. На същият адрес са публикувани и предварителни избирателни списъци за гласуване за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г.

Гласуването ще се извърши по постоянен адрес на населението.

Необходимо е гражданите да установят самоличността си в избирателните списъци и местата където ще гласуват за да не се допускат пропуски.

1. Заявления за отстраняване на допуснати непълноти и грешки в избирателните списъци, ще се приемат в инфоцентър "ГРАО" и кметствата от общината не по-късно от 7 дни преди изборния ден.
Краен срок 18.05.2019 г.

2. Заявления за дописване имената на гражданите, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати, ще се приемат в инфоцентър "ГРАО" и кметствата от общината.

3. По настоящ адрес могат да гласуват гражданите, които предварително са подали заявление за вписване в избирателните списъци в инфоцентър "ГРАО" на общинската администрация и в кметствата не по късно от 14 дни преди изборния ден.
Искания ще се приемат до 11.05.2019 г. - 17:00 ч.

4. Само кандидатите за членове на Европейския парламент, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите магат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянен адрес.
Краен срок 11.05.2019 г.

Публикувано на: 23 април 2019 г.