Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Силистра за периода 2014 - 2020 година"


ипгвр силистра

Изменение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на (ИПГВР)


Стратегическа част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на (ИПГВР) град Силистра за периода 2014-2020г.


Покана за обществено обсъждане по проект "Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Силистра за периода 2014-2020 г." - 11 октомври, петък от 10.00 часа в заседателната зала на Община Силистра

Решение №РУ-4-ЕО/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Покана за публично представяне на проекта на ИПГВР във връзка с проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Силистра за периода 2014-2020 г.”
- Дневен ред на публично представяне на проекта на ИПГВР във връзка с проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Силистра за периода 2014-2020 г.”
- Още информация (Презентация)

На 22.02.2013 г. в Заседателната зала на Община Силистра се проведе среща на работната група за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Силистра за периода 2014-2020 год. Целта на срещата беше да се разгледат и предложат конкретни мерки и проектни идеи, които да залегнат в плана и да се реализират през следващия програмен период. С конкретните предложения можете да се запознаете на сайта на проекта, където да се включите и с ваши идеи.

Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” одобри, определените с Решение № 415 от 20.12.2012 г. на Общински съвет Силистра, зони за въздействие в рамките на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Силистра за периода 2014-2020 г.

Обществено допитване по проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Силистра за периода 2014-2020 г.”. Към въпростника.

За нас е важно да чуем Вашето мнение и идеи за развитието на град Силистра. Попълването на тази анкета ще Ви отнеме само няколко минути, но ще помогнете да направим Силистра по-добър град за живеене. Към анкетата.

Покана за обществено обсъждане по проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Силистра за периода 2014-2020 г.” (20 август, понеделник от 17.15 часа)

Презентацията може да видите ТУК.

Покана за обществено обсъждане по проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Силистра за периода 2014-2020 г.” (21 август, вторник от 17.15 часа)

Презентацията може да видите ТУК.

Сайта на проекта може да посетите от ТУК.