Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

План за интегрирано развитие на Община Силистра 2021-2027


Анкета за набиране на проекти идеи

План за интегрирано развитие на Община Силистра 2021-2027 - анализ

План за интегрирано развитие на Община Силистра 2021-2027 - Презентация

План за интегрирано развитие на Община Силистра 2021-2027 - Финал