Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

План за интегрирано развитие на Община Силистра 2021-2027


Анкета за набиране на проекти идеи

План за интегрирано развитие на Община Силистра 2021-2027 - анализ

План за интегрирано развитие на Община Силистра 2021-2027 - Презентация

План за интегрирано развитие на Община Силистра 2021-2027 - Финал